HomeClient ListSuccess StoriesB-to-B MarketingConsumer MarketingVideosWebsitesContact
 
Ronny Carlson Advertising & Marketing Offer High-End Brand Building Services.
     
decor

Ronny Carlson erbjuder svenska företag marknadsföringstjänster för USA marknaden vilka är baserade på unik och värdefull kundinformation som inte går att få tag på i Sverige.

Amerikaner relaterar omedelbart mycket bra till Ronny Carlsons annonser, marknadsföringsprojekt och websiter för hans meddelanden uppfyller de krav och förväntningar de har. Denna omedelbara positiva reaktion till marknadsföring är viktig för det skapar snabbt ett varumärkesledarskap. Detta omedelbara varumärkesledarskap gör det möjligt att ta kunder från konkurrenter och det förenklar alla försäljningsaktiviteter. Ronny Carlsons lösningar är baserade på mycket noggranna studier av amerikaner som kunder från både en kulturell vinkel och en affärsmässig vinkel. Detta är en helt unik arbetsmetod som visat sig mycket framgångsrik.

Ronny Carlson är svensk men är utbildad och verksam i USA där han utvecklar strategier och marknadsföringslösningar åt ledande företag.
Ronny Carlsons kunskaper om amerikanska kunder och om den amerikanska marknaden är grundlagd under 6 år av studier i ledande amerikanska universitets. Ronny Carlsons studier var unika i det att han koncentrerade sig på amerikanen som kund från både en affärsmässig och en kulturell ståndpunkt. Detta betyder att han har värdefulla insikter av amerikaner både privat och affärsmässigt då det kommer till hur de relaterar till annonser, marknadsföringserbjudanden och websiter. Denna marknadsforskning gjordes parallellt med studier i utvecklande av visuell kommunikation. Ingen annan svensk har studerat Amerikanen på det djup Ronny Carlson gjort. Ronny Carlsons strategier och lösningar påverkar Amerikanens köpmotiv och köpbeslut på sätt som effektivt leder till handlande. Svenska reklambyråers och design firmors arbeten har inte styrkan att påverka amerikanska köpare då de inte har en djup kännedom om Amerikanen smotiv och beslutsfattningsprocess. Ronny Carlson har en Master of Fine Arts in Visual Communications från den välkända skolan The School of the Art Institute of Chicago.

Ronny Carlson har hållit strategiska och kreativa positioner i några av USAs ledande reklambyråer.
Ronny Carlson har utvecklat effektiva kampanjer för globala företag och ledande varumärken med stor framgång. I sin position som utvecklare av annons- och marknadsföringskampanjer har Ronny Carlson varit del i strategisk planering och i detta arbete fortsatt sina djupa studier av amerikanen som konsument och företagsinköpare. Ronny Carlson planerar utvecklingsarbetet av kampanjer och websiter noggrant och baserat på målgruppen. Ingenting lämnas åt slumpen. Detta planeringsarbete gör säkert att lösningen når målgruppen och påverkar på rätt sätt. Ronny Carlson har utvecklat marknadsföringslösningar åt flera Fortune 500 companies och gjort det möjligt för dom att hålla sina försprång och växa ytterligare.

Ronny Carlson håller sig informerad om den svenska reklam- och designbranschen så att han kan fylla i de brister som finns i Sverige.
Ronny Carlson känner till den svenska reklam- och designbranschen väl då han tidigare i sin karriär har arbetat med att utveckla reklam i svenska reklambyråer. Han vet vad de svenska kollegorna är duktiga på och han vet var de brister. Svenska reklambyråer och svenska designfirmor brister i kunskaper om amerikanen. Det finns ingen person i någon svensk reklambyrå som har den akademiska, kulturella och psykologiska erfarenhet som gör det möjligt att utveckla effektiva kampanjer för USA marknaden. Svenska reklambyråer är inte strukturerade för att utveckla meddelanden för olika målgrupper. Amerikanen är ju en annan målgrupp som i många fall ser likadan ut på ytan fast djupt under är mycket olik.

Svenska websiter fungerar dåligt i USA men amerikanska websiter fungerar bra i Sverige.
Översatta svenska websiter är inte populära av amerikaner. Svenskar å andra sidan har inga problem med amerikanska websiter. Ta bara en titt på Macintoshs, Linkedins, Twitters och Youtubs websites. Så hur kommer det sig att amerikanska websiter fungerar i andra länder medan websiter utvecklade utanför USA inte är uppskattade av amerikaner? Svaret ligger i att amerikaner läser information på ett annorlunda sätt. Vad svensken tycker är fullt normalt är inte uppfattat av amerikanen på samma sätt. Det uppstår då ett gap mellan sändaren och mottagaren. Detta försvårar fortsatt kommunikation och försäljning. Svensken som utvecklar websiten ser aldrig detta gap och amerikanen kan inte identifiera varför han inte gillar den. Ronny Carlsons lösningar orsakar inte dessa främlighets-gap utan skapar omedelbar kontakt som ger en känsla av redan existerande vänskap. Ronny Carlson utvecklar den första kontakten och försäljningen kan omedelbart börja. Detta har ett mycket stort värde för svenska företag både på kort och lång sikt. Ronny Carlson gör så hans klienter omedelbart får en ledande position och han ser till att de kan hålla denna ledande positionen.

Svenska företag som åsidosätter vikten av en nära relation med sina kunder i USA erfar slött växande, kostnadskrävande försäljning och stort motstånd från konkurrenter. Ronny Carlsons reklam-, marknadsförings- och websitelösningar har omedelbar effekt som accelererar tillväxt och vinst.

 
     
  For inquires phone US + 312-282-0660 or e-mail: info@ronnycarlson.com  
     
HomeClient ListSuccess StoriesB-to-B MarketingConsumer MarketingVideosWebsitesContact