HomeClient ListSuccess StoriesB-to-B MarketingConsumer MarketingVideosWebsitesContact
 
Ronny Carlson Advertising & Marketing Offer High-End Brand Building Services.
     
 
 
 
 
 
Ronny makes better marketing.

Ronny Carlsons annonser, marknadsföring och websiter når amerikaner mer effektivt än arbeten från reklambyråer och designfirmor i Sverige på grund av att ingen annan svensk har en lika djup insikt av amerikanen som kund.
Klicka här
för mer information.

Ronny Carlsons väletablerade insikter i amerikansk marknadsföring och reklam är värdefull för svenska företag som vill konkurrera effektivt i USA och ta kunder och marknadsandelar ifrån sina konkurrenter.

I USA är ett företags framgångar direkt relaterade till innehållet av deras reklam, marknadsföring och website. Ronny Carlson erbjuder svenska företag tjänster som accelererar deras tillväxt i USA genom att förse dom med lösningar som skapar bättre relationer med deras prospekt och kunder. Bättre kundkontakter ökar tillväxthastigheten genom att försäljning blir enklare och det blir lättare att ta kunder från konkurrenter.
  • Ronny Carlson har utvecklat ledande marknadspositioner åt helt okända utländska företag i USA genom att placera dom rätt i sina marknader och genom att förse dom med marknadsförings- och reklam material som affärsmässigt och kulturellt passade de amerikanska målgrupperna perfekt.
  • Ronny Carlson has utvecklat marknadsföringsstrategier och annonskampanjer för ledande amerikanska företag vilket gjort det möjligt för dem att ytterligare cementera sina ledande positioner, öka försäljning och framgångsrikt ge sig in på nya marknader.
  • Ronny Carlsons tjänster har gjort det möjligt för företag att nå prospekt som är ytterst svåra att nå med reklam och han har gjort dessa prospekt till kunder genom att skapa en känsla av gemenskap och tillit mellan säljare och köpare.
  • Ronny Carlson har skapat försäljning för miljonbelopp där hans klienter tidigare inte lyckats sälja någonting alls.

Amerikaner är kräsna reklam- och marknadsföringskritiker så det är viktigt att utforma meddelanden som passar dom perfekt.
Ibland kallas den amerikanska kulturen för världens ledande köpkultur. Detta är inte helt utan grund. Modern reklam och marknadsföring har utvecklats i USA som en integrerad del av kulturen i mer än hundra år nu. När svenskar kunde se reklam på TV hade amerikaner redan haft det i två generationer. Varumärken är en integrerad del av den amerikanska kulturen på ett sätt som det inte är någon annanstans. Amerikanen ser inte varumärken endast som logotyper, färger och grafisk design utan ser varumärken som kompletta personligheter eller identiteter. Ronny Carlson erbjuder svenska företag lösningar som gör att det uppstår en relation mellan deras varumärke och kunden. När denna relation skapats är det möjligt att omedelbart skapa försäljning och ta kunder från etablerade konkurrenter i USA.

Då det kommer till mer avancerade produkter har varumärkesledarskap bytts ut till tankeledarskap.
Ledande teknologiföretag tävlar idag genom att ut-tänka varandra. Att bli det ledande varumärket handlar inte endast om att kunna erbjuda den mest avancerade produkten utan handlar också om att ha en intellektuell konversation med sina kunder. Kunder föredrar det varumärke de kan identifiera med på en intellektuell och personlig nivå. Det varumärke som kunderna föredrar kan ta kunder från konkurrenterna och därmed skapa sig en ledande marknadsposition. Utvecklandet av en ledande varumärkes position i USA kan inte ske med en internationella varumärkeskampanj utan kräver en amerikansk kampanj baserad på en djup förståelse av målgruppen. Ronny Carlson har länge utvecklat strategier och marknadsföringsmeddelanden som skapar personliga relationer mellan teknologiföretag och deras amerikanska kunder.

Det finns bara en metod för svenska företag att lyckas i USA och det är att omedelbart utveckla ett starkt varumärke för sina amerikanska kunder.
USA marknaden är mycket hårdare än Sverige marknaden. Det är viktigt att vara en varumärkesledare i USA om man vill ha långvarig framgång. Ibland kommer svenska företagare till USA med tanken att om de bara kan ta en liten procent av marknaden så gör de tillräckligt med pengar eftersom marknaden är så oerhört stor. Detta tankesätt är inte korrekt då det kostar mycket att sälja någonting alls i USA. Kostnader att sälja lite kommer att äta upp vinsten och underminera affärerna på lång sikt.

Geniala patent och ledande produkter är inte en garanti för långvarig framgång i USA.
Företag i USA letar kontinuerligt efter nya produkter att utveckla, förbättra eller kopiera. Många svenska företag har kommit till USA med patenterade produkter de lyckats sälja över hela Europa utan motstånd. Då deras marknadsföringsmetoder visat sig framgångsrika i andra länder verkar det helt logiskt att de också borde vara effektiva i USA. De upptäcker dock snart att USA marknaden är annorlunda. Kanske lyckas de få fotfäste och sälja sina produkter på grund av att de är överlägsna sina konkurrenter i USA. Men snart har deras värsta konkurrenter utvecklat liknande produkter och gått runt det lagliga patentskyddet. Dessa konkurrenter arbetar snabbt och snart är det svenska företaget utkonkurrerat i USA. Dessa imitatörer fortsätter sedan med att utkonkurrera dom i Europa och resten av världen. Problemet var från början att det svenska företaget inte byggde att varumärkesvärde för sina kunder i USA då de trodde att de var säkra under sitt patent. Svenska företag med ledande produkter måste alltså omedelbart bygga ett ledande varumärke och arbeta hårt för att försvara de marknader de bygger. Ronny Carlson har byggt flera ledande varumärken från grunden och försvarat deras positioner mot konkurrenter. Detta har gjort att företagen kunnat utveckla sin marknad och växa genom att ta marknadsandelar från sina konkurrenter.

Det finns ingen annan svensk som har en så väl grundad kunskap om den amerikanska kunden som Ronny Carlson har.
Ronny Carlson är uppväxt i Sverige men åkte till Amerika för att forska i lösningar till svenska företagsproblem i USA. Under 6 års tid koncentrerade Ronny Carlson sina universitetsstudier på att forska i amerikansk kultur och amerikanen som kund. Ronny Carlson har genom dessa studier en djup psykologisk och kulturell kunskap av amerikanska kunders motivationer och beslutsprocesser. Efter sina akademiska studier arbetade Ronny Carlson som reklam- och marknadsföringsutvecklare i flera ledande reklambyråer i Chicago innan han startade sin egen reklam- och marknadsföringsfirma i Chicago.

Ronny Carlsons specialité är att utveckla mycket konkurrenskraftiga kampanjer som omedelbart attraherar intresse och påverkar prospekt och kunder. Hans lösningar ändrar tankar och åsikter om varumärken och produkter medan han inspirerar till köplust. Genom att han når och genom att han påverkar prospekt ger han sina klienter affärsmöjligheter som inte existerade tidigare. Genom detta arbete har Ronny Carlson gjort det möjligt för svenska företag att sälja för många millioner varje år.

Ronny Carlsons annonser, marknadsföringsmaterial och websiter är mer effektiva på USA marknaden än vad reklambyråer och designföretag i Sverige utvecklar. Om ni vill veta mer om detta, klicka här.

 
     
  For inquires phone US + 312-282-0660 or e-mail: info@ronnycarlson.com  
     
HomeClient ListSuccess StoriesB-to-B MarketingConsumer MarketingVideosWebsitesContact